Workshop generatieleren

Workshop Generatieleren

Generaties: ieder generatie is bepaald door zijn historie en heeft specifieke kenmerken. De protestgeneratie heeft bijvoorbeeld een andere achtergrond dan de pragmatische generatie. Beiden ervaren en bekijken de werkelijkheid op een verschillende manier, bepaald door de historische gebeurtenissen in hun vormende periode (15-23 jaar). Generaties ontmoeten elkaar binnen organisaties en de verschillende achtergrond heeft invloed op de samenwerking. Behoeften, denkpatronen, omgaan met problemen of kansen beïnvloeden de onderlinge samenwerking.

Deelnemers: 15 tot 100

Duur: 2-3 uur

Doelen van de workshop

• Inzicht in de verschillende waarden en kenmerken van de generaties

• Zicht op meerwaarde van benutten van verschillen tussen generaties

•  Zicht op verschillende behoefte in ontplooiingsmogelijkheden van de generaties.

Tijdens de workshop worden verschillende generaties op een speelse wijze aan het denken gezet. Per generatie (protestgeneratie, generatie x, pragmatische generatie en screenagers) worden in 4 hoeken van de ruimte verschillende discussies gevoerd en zichtbaar gemaakt op grote vellen papier, eerst in gemengde groepen (leuk voor de discussie!), daarna in groepen van gelijke generaties; wat kenmerkt deze generatie, wat is jullie toegevoegde waarde binnen de organisatie? Van welke uitdagingen wordt deze generatie warm? Hoe leren jullie en wat willen jullie van anderen leren? De workshop wordt afgesloten met conclusies voor de eigen organisatie: welke conclusies kunnen we trekken en wat betekent dit voor onze organisatie (s)?

Resultaten

• Verbeterde samenwerking tussen generaties en verbinding van talenten

• Creëren van synergie: vernieuwingskracht gecombineerd met leren van ervaring

• Betere aansturing in veschillende behoeften van medewerkers

• Zicht op ontplooiingsmogelijkheden

• Zicht op meerwaarde van verschillende generaties

• Binding van personeel

• Lerende organisatie: continue vernieuwing en lerend vermogen

• Versterken van de flexibiliteit en doorlaatbaarheid van de organisatie of programma + mobiliteit van medewerkers.

Een ervaring van een deelnemer uit de pragmatische generatie: ‘Ik heb er nog steeds profijt van, als ik een goed idee heb en mijn manager vraagt om het ‘even op papier te zetten’, snap ik veel beter dat dat zijn behoefte aan structuur is en doe ik het graag voor hem’.